Registervård

Uppdaterade kundregister

Aktuella register är en förutsättning för att lyckas med marknadsföringen av ditt varumärke. RÄTT KOMMUNIKATION skapar uppdaterande och effektiva register som ger rätt ingångar från början och bidrar till att ditt företag uppfattas som seriöst.

Låt inte era utskick komma på villovägar för att ni inte har uppdaterade kundregister. Folk flytta sig i vårt moderna samhälle och vi kan lokalisera var era potentiella kunder finns.

Hur jobbar vi med registeruppdatering?

Arbetet kan ske direkt i era CRM-system och i Excel listor med målet att registret alltid ska vara strategiskt utformat med korrekta uppgifter. Först när man har ett uppdaterat kundregister så inser man vidden av hur viktigt det egentligen är.

Läs mer om vad våra kunder säger om oss och vår registeruppdatering!

 

Tillbaka till våra tjänster

Övertygad?

Vi berättar gärna mer via telefon eller e-post!

Kontakta oss