Mötesbokning

Mötesbokning ökar er omsättning och kundstock

Mötesbokning – inte bara bokade möten

Besöksbokning frigör tid åt dina säljare så att du får en mer effektiv och produktiv säljkår.
Att ringa kalla samtal och ta reda på vilka företag du ska satsa på och när de har ett behov av dina produkter/tjänster tycker många är jobbigt.

Vi har lång erfarenhet av nykundsbearbetning och våra goda resultat bekräftar att vi representerar våra kunder på ett professionellt sätt. Vi har den energi och det engagemang som behöver för att nå fram via telefon.

Läs mer om vad våra kunder säger om oss och vår besöksbokning!

Vårt mötesbokningsupplägg ser ut enligt följande

1. Workshop

RÄTT KOMMUNIKATION bygger på kunskap och därför inleder vi uppdraget med att lära känna din verksamhet för att vi ska kunna agera som den externa marknadsavdelning vi faktiskt är.

Vi måste tro på din idé, dina produkter och ditt företag för att kunna förmedla ditt budskap på ett ärligt och förtroendegivande sätt.

2. Bearbetning

Vi kontaktar potentiella kunder och presenterar er verksamhet, era produkter/tjänster. De företag som vill träffa er bokar vi möten med. Vi skickar mötesinbjudan via mejl till inbokade företag. Genom att vara lyhörda på företagens faktiska behov så mejlar vi vid önskemål även information inför framtida kontakter. Vad säger egentligen företagen vi kontaktar? Du får tillbaka en uppdaterad lista med värdefull information om de företag vi haft kontakt med.

3. Återkontakter

Vi arbetar långsiktigt tillsammans med våra uppdragsgivare och tar hand om alla potentiella återkontakter. Vi tar hand om lagda återkontakter enligt överenskommelse för att skapa stora möjligheter till nya affärer för dig i framtiden.

4. Mejlsupport

Innebär bevakning och ett helhetsansvar. Vi tillhandahåller löpande svar på inkommande mejl, förfrågningar och faktiska affärer från de företag vi kommunicerat med. När vi mejlar med dina framtida kunder så gör vi det genom ert mejlkonto. Detta för mest professionella framtoning.

Tillbaka till våra tjänster

Övertygad?

Vi berättar gärna mer via telefon eller e-post!

Kontakta oss