Referenser

5Q Consulting

”För 5Q är den personliga kontakten och kunskapen att förmedla vår verksamhet till intressenter de viktigaste värderingar. Som nystartad egenföretagare räcker ibland inte tiden riktigt till. Men sedan jag inledde samarbete med RÄTT KOMMUNIKATION har jag kunnat lägga mycket mer tid hos kund. RÄTT KOMMUNIKATION har hjälpt mig med mötesbokningar på ett mycket proffsigt sätt vilket bar frukt redan efter några samtal och jag hoppas vi kommer fortsätta samarbetet många år framöver.”

Tobias Wixengård, ägare

Martela

”För oss på Martela är det personliga en av våra viktigaste värderingar, såväl när det gäller utformning av en arbetsplats som i kontakten med våra kunder eller samarbetspartners. Just därför har vi under flera års tid valt att jobba med Marthina och RÄTT KOMMUNIKATION. Med Marthinas professionalism och personliga engagemang vet vi att vi alltid får ut det mesta möjliga av uppdraget vare sig det gäller traditionell marknadsundersökning, besöksbokning, inringning till event eller nykundsbearbetning.”

Jonas Källberg, Produkt- och marknadsansvarig
Camilla Fant, Marknadskoordinator

Nässjö Näringsliv

”Nässjö Näringsliv anlitar RÄTT KOMMUNIKATION löpande för bearbetning av företag via telefon. Vi tar hjälp av RÄTT KOMMUNIKATION vid inbjudningar till evenemang, utbildningar, marknadsundersökning, registeruppdatering samt diverse övriga medlemsaktiviteter. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och det sätt de representerar oss på. Genom sitt professionella och förtroendeingivande arbetssätt skapar de besvärsfrihet och mervärde till oss. Vi kan varmt rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION inför andra företag som behöver vässa sin kommunikation ut mot marknaden.”

Claes Johansson, VD

ENWEX

”Vi på ENWEX levererar produkter och inredningar för kapprum och klädförvaring till offentlig miljö. För att få veta hur våra återförsäljare upplever oss, vilka åsikter de har om våra produkter hjälper RÄTT KOMMUNIKATION oss med att genomföra NKI-undersökning. Vi är mycket nöjda med samarbetet som genomförs snabbt och med överskådlig sammanställning.”

Per-Anders Andersson, VD

Ångtvättbilen

”Ångtvättbilen i Jönköping/Kalmar/Kronoberg tar hjälp av RÄTT KOMMUNIKATION när det gäller att bearbeta marknaden samt boka möten med de som har behov av våra tjänster. Vi är nöjda med vårt samarbete och rekommenderar andra företag att anlita dem när det gäller att boka kundmöten.”

Magnus Jernbom, franchisetagare

PROBUS FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE

”Vi anlitar RÄTT KOMMUNIKATION, då de har en stor träffsäkerhet gällande kundbokningar. Kunderna har avsatt tid och vi känner oss alltid välkomna till de kundbesök som bokats. Gott betyg!!”

Anette Erlandsson och Ola Hansson, ägare

Privab

”Då vi anlitat RÄTT KOMMUNIKATION slås vi av snabbheten som kännetecknar det lilla företaget samtidigt som det känns som att man får kompetensen och bredden från det stora företaget. Vi använder RÄTT KOMMUNIKATION på grund av deras snabba återkoppling samt breda kompetens inom säljutveckling.”

Niklas Frisk, VD

Hotell Högland

”Hotell Högland AB har löpande använt sig av RÄTT KOMMUNIKATION när det gäller att följa upp vår närvaro på olika mässor. Jag kan verkligen rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION för liknande uppdrag, då vi själva är jättenöjda och kan påvisa konferensbokningar som hänvisar till samtal med Marthina.”

Carol Hansson, Hotellchef

Företagarna

”Till vår nationella roadshow ”Misstagens Mästare” ville vi satsa på att nå de företagare som vi ännu inte haft kontakt med. Vi valde att låta ett regionalt företag RÄTT KOMMUNIKATION sköta alla uppföljande telefonsamtal till vår postala inbjudan. Resultatet var mycket bra, bättre än vad vi vågat hoppas. Fullsatt och reservlista redan efter ett par veckor. Vi är mycket nöjda med RÄTT KOMMUNIKATION och kommer säkert hitta framtida samarbeten.”

Frida Boklund, Regionchef

Träcentrum

”Träcentrum har anlitat RÄTT KOMMUNIKATION vid ett flertal tillfällen för att ringa företag och informera inför bl. a seminarier som genomförts i vår regi. RÄTT KOMMUNIKATION har vid samtliga tillfällen lyckats väl med att väcka intresse för de olika aktiviteterna, och vi har med deras hjälp fått ett ökat deltagarantal. Träcentrum anlitar RÄTT KOMMUNIKATION löpande.”

Ulrika Wikander, Kommunikationsansvarig

Nässjö Näringsliv

”Nässjö Näringsliv anlitar RÄTT KOMMUNIKATION löpande för bearbetning av företag via telefon. Vi tar hjälp av RÄTT KOMMUNIKATION vid inbjudningar till evenemang, utbildningar, marknadsundersökning, registeruppdatering samt diverse övriga medlemsaktiviteter. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och det sätt de representerar oss på. Genom sitt professionella och förtroendeingivande arbetssätt skapar de besvärsfrihet och mervärde till oss. Vi kan varmt rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION inför andra företag som behöver vässa sin kommunikation ut mot marknaden.”

Claes Johansson, VD

Nässjö Affärsverk

”Nässjö Affärsverk har anlitat RÄTT KOMMUNIKATION för en telefonundersökning rörande fjärrvärme bland 500 kunder i Nässjö stad. RÄTT KOMMUNIKATION har utfört arbetet effektivt, proffsigt och väl inom de tidsramar som angavs i beställningen. De har varit en bra och tillförlitlig länk mellan oss och våra kunder. Redovisning och sammanställning av undersökningsresultatet har också varit till vår belåtenhet. Vi kan rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION och lämnar gärna vidare referenser.”

Elisabeth Marcusson, Chef Information

Martela

”För oss på Martela är det personliga en av våra viktigaste värderingar, såväl när det gäller utformning av en arbetsplats som i kontakten med våra kunder eller samarbetspartners. Just därför har vi under flera års tid valt att jobba med Marthina och RÄTT KOMMUNIKATION. Med Marthinas professionalism och personliga engagemang vet vi att vi alltid får ut det mesta möjliga av uppdraget vare sig det gäller traditionell marknadsundersökning, besöksbokning, inringning till event eller nykundsbearbetning.”

Jonas Källberg, Produkt- och marknadsansvarig
Camilla Fant, Marknadskoordinator

CEOS

”CEOS AB använder sig av RÄTT KOMMUNIKATION när vi utför våra årliga NKI-undersökningar bland våra befintliga kunder. Vi är nöjda med engagemanget och det personliga sätt RÄTT KOMMUNIKATION genomför telefonintervjuerna och vi får en bra bild av vad kunderna tycker som vi sedan använder oss av i vårt ständiga förbättringsarbete. Vi kan rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION för liknande uppdrag.”

Henrik Arnesson, Försäljningschef

En AppStudio

”De möten som bokats via RÄTT KOMMUNIKATION har varit relevanta och givande. Förarbetet som RÄTT KOMMUNIKATION gör innan mötet är professionellt och vi vet precis vad den möjliga kunden förväntar sig av oss när vi kommer. Vi har fått flera komplimanger för den trevliga person som ringt och bokat mötet. Rekommenderas varmt!”

Robin Kochauf, Ägare

HAGS

”HAGS Aneby AB är marknadsledande inom lekplatsutrustning och parkmöbler. För oss är kundbemötandet grundläggande för en bra affärsrelation. Därför anlitade vi RÄTT KOMMUNIKATION för att genomföra en marknadsundersökning med tonvikt på kundrelationen. Denna genomfördes under juni-juli på ett mycket professionellt och förtroendegivande sätt. Vi kommer att fortsätta samarbetet och rekommenderar RÄTT KOMMUNIKATION för liknande uppdrag.”

Staffan Hellgren, Global Marketing

Theofil Carlsson

”Theofil Carlsson AB, med varumärket Theofils är ledande leverantör av maskiner och beslag till trä- och snickeribranschen i Sverige. RÄTT KOMMUNIKATION har genomfört flera marknadsundersökning åt oss de senaste åren och fick i uppdrag att även våren 2015 telefonintervjua befintliga kunder till vår yrkesbutik i Stockholm. Syftet var att få en insikt i vad de befintliga kunderna tycker om butiken, personalen, sortimentet och logistiken i Stockholm. Undersökningen har hjälpt oss att förbättra vår kommunikation till våra kunder i Stockholmsregionen. Det har också varit ett stort stöd för vår personal att få bekräftelse på att kunderna är nöjda med det vi presterar.”

Claes Brodd, VD

Elajo

”Elajo El & Energiteknik AB anlitar RÄTT KOMMUNIKATION vid NKI-undersökningar. Syftet är att få en insikt i hur kunderna upplever oss och vilka åsikter de har om våra produkter och tjänster. Vi har ett mycket bra samarbete med RÄTT KOMMUNIKATION och projektet genomfördes inom uppsatt tidplan och budget. Resultatet var mycket uppskattat av våra enheter och gav dem ett verktyg att jobba vidare med i den dagliga verksamheten.”

Sofia Sternér, Processamordnande

Eksjöhus

”Hösten 2010 anlitade Eksjöhus AB RÄTT KOMMUNIKATION för besöksbokning på våra katalogbeställare. De bokade besök på kvalitativa kunder åt våra säljare och representerade Eksjöhus AB på ett professionellt och förtroendeingivande sätt. Uppdraget utfördes med stor noggrannhet och hög återkopplingsgrad. Vi kan varmt rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION för liknande uppdrag.”

Rikard Frost, marknadsavdelningen

Hooks Herrgård

”Hooks Herrgård har valt att anlita RÄTT KOMMUNIKATION och Marthina som en extern resurs för bokning av lunch- och konferensvisningar. Bakgrunden till detta är den mycket höga träffsäkerhet och kvalitet som RÄTT KOMMUNIKATION levererat under 2012. Vi utökar under 2013 samarbetet ytterligare med ett långsiktigt avtal och ser fram emot att utveckla relationen ytterligare under året. RÄTT KOMMUNIKATIONS mervärden är engagemanget och förberedelsen i uppdraget, kundvården och att man även ser andra affärsmöjligheter i kontakten med kunden. Vi rekommenderar att fler tar hjälp av RÄTT KOMMUNIKATION och är trygga med att RÄTT KOMMUNIKATION representerar Hook i kundkontakter.”

Jonas Sjöqvist, Försäljningschef

Logistikanalys

”Vi på Logistikanalys har använt oss av RÄTT KOMMUNIKATION för bokning av besök sedan våren 2011. Vi förser RÄTT KOMMUNIKATION med ringlistor och besöksdatum innan de kör igång och bokar. RÄTT KOMMUNIKATION arbetar strukturerat, effektivt och har en professionell framtoning. Det antal besök vi beställer har alltid levererats och när vi kommer ut till kunden är den alltid väl uppdaterad på vår verksamhet. Vi är mycket nöjda med RÄTT KOMMUNIKATION som samarbetspartner och kommer fortsätta använda dem i framtiden, varför jag kan ge dem mina varmaste rekommendationer.”

Thomas Håkansson, VD

Flexator

”Flexator AB jobbar med byggnation/försäljning inom b2b. Då kändes det extra roligt att RÄTT KOMMUNIKATION engagerade sig i vårt företag och våra produkter innan de började ringa kunder och boka besök. Detta professionella arbetssätt resulterade i många bra och lönsamma kundbesök för våra regionchefer. Vi är därför mycket nöjda med RÄTT KOMMUNIKATION´s arbete och kan varmt rekommendera dem för andra företag.”

Kristian Grimsbo, Marknadschef

Martela

”För oss på Martela är det personliga en av våra viktigaste värderingar, såväl när det gäller utformning av en arbetsplats som i kontakten med våra kunder eller samarbetspartners. Just därför har vi under flera års tid valt att jobba med Marthina och RÄTT KOMMUNIKATION. Med Marthinas professionalism och personliga engagemang vet vi att vi alltid får ut det mesta möjliga av uppdraget vare sig det gäller traditionell marknadsundersökning, besöksbokning, inringning till event eller nykundsbearbetning.”

Jonas Källberg, Produkt- och marknadsansvarig
Camilla Fant, Marknadskoordinator

Träcentrum

”Träcentrum anlitar RÄTT KOMMUNIKATION, som på ett professionellt sätt kontaktar företag och bjuder in dem på lunchmöten så vi får visa upp vår konferensanläggning och berätta om våra konferensmöjligheter. Genom sitt förtroendeingivande arbetssätt, skapar det många nya kontakter för oss. Vi är mycket nöjda med det sätt de representerar Träcentrum på. Vi kan varmt rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION.”

Gunilla Stein, Konferensansvarig

EMAB

”Vi på EMAB har anlitat RÄTT KOMMUNIKATION sedan våren 2013 som extern resurs för mötesbokning hos potentiella kunder. Detta har resulterat i ett mycket bra utfall i många givande kundbesök, som även har lett till skarpa affärer ett flertal gånger! RÄTT KOMMUNIKATION har ett mycket seriöst och professionellt arbetssätt. Vi på EMAB kommer att fortsätta vårt samarbete och kan varmt rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION för denna sorts uppdrag”

Martin Brandt, Försäljningsansvarig

Brunskoggruppen

”RÄTT KOMMUNIKATION har ett seriöst och professionellt arbetssätt och vi är nöjda med det samarbete vi har gällande mötesbokning. Vi känner fullt förtroende med att RÄTT KOMMUNIKATION representerar oss i kalla samtal och är vår röst utemot nya potentiella kunder på ett bra sätt.”

Jörgen Wass, Marknads & försäljningsansvarig

HYSS & LC Plastic

”HYSS AB & LC Plastic AB tillverkar formsprutningsverktyg och utför teknisk formsprutning. HYSS AB i stora volymer och LC Plastic AB i prototyp och kortserier. Vintern 2012-2013 anlitade vi RÄTT KOMMUNIKATION för att ringa potentiella kunder från en ”kall” lista. Målet var att se om de hade behov av våra tjänster, om de hade några pågående projekt samt om våra säljare fick kontakta dem. Resultatet blev en hel del kundprospekts och förfrågningar som vi fortfarande jobbar med, ett antal affärer och en riktigt snabb affär på minst 2 mkr till att börja med under 2013. RÄTT KOMMUNIKATION utförde uppdraget mycket professionellt och klarade av en hel del tekniska frågor. HYSS och LC Plastic representerades mycket bra vid den första viktiga kontakten som togs av RÄTT KOMMUNIKATION. Vi kan absolut rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION till liknande uppdrag.”

Mats Södergren, VD

Höglands Logistik

”Höglands Logistik samarbetar med RÄTT KOMMUNIKATION gällande marknadsföring och bokning av kundmöten. RÄTT KOMMUNIKATION planerar tillsammans med oss besöksbokning och framtagning av marknadsbrev. De kontaktar löpande potentiella kunder åt oss, informerar om vår verksamhet och våra tjänster samt bokar affärsmöte med potentiella företag. Vi har ett mycket nära samarbete och en viktig del i arbetet är den löpande uppföljning, analysering och feedback kring genomförda aktiviteter. Arbetet har resulterat i flera nya kundkontakter. RÄTT KOMMUNIKATION och deras medarbetare är lyhörda, kompetenta och fokuserar på kundnyttan och resultat av nedlagt arbete. Höglands Logistik uppskattar mycket och värdesätter högt samarbetet med RÄTT KOMMUNIKATION.”

Arnold Svensson, Logistikchef

Iris Utvecklingscenter

”Vi på Iris Utvecklingscenter använder oss av RÄTT KOMMUNIKATION när det gäller att kommunicera mot kommuner och boka möten. De hjälper oss löpande under året då vi behöver frigöra tid. Vi är mycket nöjda över vårt samarbete och kan varmt rekommendera dem vidare.”

Ewa Svenningsson-Bock, kvalitets och marknadsansvarig

Nässjö Näringsliv

”Nässjö Näringsliv anlitar RÄTT KOMMUNIKATION löpande för bearbetning av företag via telefon. Vi tar hjälp av RÄTT KOMMUNIKATION vid inbjudningar till evenemang, utbildningar, marknadsundersökning, registeruppdatering samt diverse övriga medlemsaktiviteter. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och det sätt de representerar oss på. Genom sitt professionella och förtroendeingivande arbetssätt skapar de besvärsfrihet och mervärde till oss. Vi kan varmt rekommendera RÄTT KOMMUNIKATION inför andra företag som behöver vässa sin kommunikation ut mot marknaden.”

Claes Johansson, VD

Martela

”För oss på Martela är det personliga en av våra viktigaste värderingar, såväl när det gäller utformning av en arbetsplats som i kontakten med våra kunder eller samarbetspartners. Just därför har vi under flera års tid valt att jobba med Marthina och RÄTT KOMMUNIKATION. Med Marthinas professionalism och personliga engagemang vet vi att vi alltid får ut det mesta möjliga av uppdraget vare sig det gäller traditionell marknadsundersökning, besöksbokning, inringning till event eller nykundsbearbetning.”

Jonas Källberg, Produkt- och marknadsansvarig
Camilla Fant, Marknadskoordinator

Energikontor Norra Småland

”Energikontor Norra Småland tar hjälp av RÄTT KOMMUNIKATION med mötesbokning. Vi är mycket nöjda med deras upplägg, arbetssätt och utfallet med givande företagsbesök.”

Andreas Lindahl, Projektledare

Fortner

”Fortner, en av Sveriges största redovisningsbyråer, har anlitat RÄTT KOMMUNIKATION vid ett flertal tillfällen för besöksbokning. Uppdraget har utförts på bästa sätt, med införsäljning till rätt personer varken för många eller för få. Vi har fått fler kunder genom samarbetet.”

Per-Erik Erixon, Kontorschef